Aktindsigt vedrørende opsætning af vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Se de enkelte sager - du bliver sendt videre til hjemmesiden ge.tt.

Sag 12/3654 – Forslag – Vindmølleplanen – konkret planlægning – område A: Ulvemose og Område A2: Bækhede Plantage

Sag 13/2344 – Tillæg 03 til Kommuneplan 2013 (Tidligere Tillæg 28 til Kommuneplan 2010-2022)

Sag 13/6915 – Indsigelse – Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Sag 13/8743 – Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage – henvendelse fra borgere

Sag 13/14508 – Ansøgning om opstilling af 3 vindmøller, Møgelbjergvej 3 og 5, 6800 Varde

Sag 13/15116 – Udstykning af matr.nr. 8k, 5i, 1g, 2h, 3c m.fl. Næsbjerg By, Næsbjerg

Sag 13/15121 –  Udstykning af vindmølleparcel fra matr.nr. 3c Næsbjerg By, Næsbjerg – Møgelbjergvej 5, 6800 Varde (sagen er afsluttet)

Sag 13/15125 –  Udstykning af vindmølleparcel fra matr.nr. 2h Næsbjerg By, Næsbjerg – Møgelbjergvej 5, 6800 Varde (sagen er afsluttet)

Sag 13/15126 – Udstykning af vindmølleparcel fra matr.nr. 1g Næsbjerg By, Næsbjerg – Møgelbjergvej 3. 6800 Varde  (sagen er afsluttet)

Sag 13/15128 – Udstykning af vindmølleparcel fra matr.nr. 8k Næsbjerg By, Næsbjerg – Ulvemosevej 15, 6800 Varde (sagen er afsluttet)

Sag 13/15134 – Zonesag – udstykning af vindmølleparcel – matr.nr. 5i Næsbjerg By, Næsbjerg (sagen er afsluttet)

Sag 14/2235 – Ulvemosen WindPark, myndighedsbehandling af anmeldelsessager

Sag 14/3042 – Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage. Overkørsler og vejanlæg

Sag 14/3126 – Grundvandssænkning – Ulvemosen Windpark Aps

Sag 14/7544 – Udstykning af matr.nr. 8k Næsbjerg by Næsbjerg

Sag 14/7547 – Zonesag – Udstykning af matr.nr. 8 k Næsbjerg by Næsbjerg

Sag 14/7549 – Zonesag, opsætning af transformerstation

Sag 14/8705 – Møgelbjergvej 11, 6800 Varde – nedrivning af alle bygninger

Sag 14/11121 – Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Varde Kommunes vedtagelse af Kommuneplantillæg 03 og lokalplan 25.10.L02 med tilhørende VVM-redegørelse, miljørapport og VVM-tilladelse til opstilling af ti vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Sag 14/12436 – Debatoplæg-vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Sag 14/13218 – VVM-redegørelse og miljørapport for et område til vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Sag 14/15230 – Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 – Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Sag 15/764 – Lokalplan 25.10.L03 – Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage

Sag 15/1352 – Byggesag – klage over vand ved vindmøllefundament – Skovvej 17 Årre

Sag 15/3153 – Høringssvar til KP 17/LP 25.10.L03 og VVM-redegørelse og Miljørapport – Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Sag 15/9686 – Klage over Varde Kommunes vedtagelse af Kommuneplantillæg 17 og Lokalplan 25.10.L03 med tilhørende VVM-redegørelse/Miljørapport

Sag 15/14364 – Zonesag, udstykning af matr. nr. 8k Næsbjerg by, Næsbjerg, Ulvemosevej 15

 

OPSÆTNING AF MØLLER 2016

Sag 16/6273 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M2

Sag 16/6278 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M1

Sag 16/6279 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M3

Sag 16/6280 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M4

Sag 16/6281 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M5

Sag 16/6282 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M6

Sag 16/6284 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M7

Sag 16/6285 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M8

Sag 16/6286 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M9

Sag 16/6287 – Byggesag – Opsætning af vindmølle M10

Sag 16/6390 – European energy a/s, extern støj i almindelighed

 

NEDRIVNING AF 10 VINDMØLLER

Sag 16/5290 – Nedrivning af vindmølle, Bryndumsager 10, 6818 Årre

Sag 16/5293 – Nedrivning af vindmølle, Vardevej 21, 6818 Årre

Sag 16/5295 – Nedrivning af vindmølle, Trehøjevej 19, 6818 Årre

Sag 16/5296 – Nedrivning af vindmølle, Roustvej 158, 6818 Årre

Sag 16/5297 – Nedrivning af vindmølle,  Gunderup (ejd. nr. 116559)

Sag 16/5298 – Nedrivning af vindmølle, Trehøjevej 22, 6818 Årre

Sag 16/5299 – Nedrivning af vindmølle, Vardevej 18, 6818 Årre

Sag 16/5300 – Nedrivning af vindmølle, Toften 46, 6818 Årre

Sag 16/5301 – Nedrivning af vindmølle, Vardevej 19B, 6818 Årre  

Sag 16/5387 – Nedrivning af vindmølle, Vardevej (ejd. nr. 543)