Danmarks Vildeste Kommune - "Vi er vilde i Naturen"

Varde Kommune har tilmeldt sig konkurrencen Danmark VILDESTE Kommune, som skal hylde, dyrke og omfavne den vilde natur i de enkelte kommuner.

Miljøministeren har inviteret alle danske kommuner til at deltage i konkurrencen ’Sammen om et VILDERE Danmark’, som skal motivere og inspirere danskerne i kampen for mere vild natur i Danmark med mulighed for at vinde 1 mio. kr. til natur.

Det er oplagt, at det er Varde Kommune, der har visionen Vi i Naturen. Derfor har vi også valgt at samle det hele i et samlet projekt “Vi er vilde i Naturen”

Varde Kommune vil på denne side orientere om alle de initiativer, der er i gang for at gøre Varde Kommune til Danmarks vildeste kommune og vilde i naturen.

Der er dømt fri leg. Varde Kommune inviterer derfor også borgere og virksomheder til at komme med initiativer og forslag til, hvordan Varde Kommune bliver Danmarks Vildeste Kommune. Følg med på denne side, hvor Varde Kommune vil informere om initiativer og aktiviteter, der skal være med til at gøre Varde Kommune endnu vildere.

Læs mere om konkurrencen på Miljøministeriets hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Kontakt udviklingskonsulent Jakob Knud Bro Lorenzen på jalz@varde.dk, hvis du har input eller spørgsmål til Varde Kommunes deltagelse i konkurrencen.

Du kan i øvrigt orientere dig om mange andre naturinitiativer i Varde Kommune her: vandløb, projekter og natur.

VILD julekalender om biodiversitet

Miljøministeriet har udviklet Danmarks (måske) VILDESTE julekalender, der sætter spot på den vilde natur, og hvordan alle kan bidrage til at gøre Danmarks natur vildere og rigere.

Se den VILDE julekalender her

Aktuelle tiltag – “Vi er vilde i Naturen”

Plads til naturen på kirkegården

Pil ned ikon

Menighedsrådet i Ølgod og Strellev Sogne har valgt at give mere plads til naturen på deres kirkegårde. Det gavner miljøet, dyr, insekter og mennesker. På kirkegårdene tænker de meget over, hvordan de kan give bedre levesteder for insekter og dyr. Derfor har de områder, hvor de undlader at klippe græsset så tit som normalt. De sørger endvidere for at plante blomster, som insekter har glæde af.

Læs mere (åbner i nyt vindue)

Tilbud til Lokalråd

Pil ned ikon

Varde Kommune tilbyder lokalrådene i Varde Kommune hjælp til at gøre deres lokalområder mere vild med hjælp fra kommunens medarbejdere. Derudover er der mulighed for at søge midler til dette gennem kommunens puljer.

Læs mere her: DKVild_tilbud til udviklingsråd2021

Kommunal pulje.

Pil ned ikon

Varde Kommune har som en del af ”Vi i Naturen” visionen en pulje, der direkte henvender sig til at øge biodiversiteten og udvikle projekter, der gavner naturen. Puljen hedder ”Visionspuljen”

Læs mere her

Et praktisk havekursus

Pil ned ikon

Tilbud til haveejere i Varde Kommune. At invitere naturen ind i haven er blevet en kæmpe trend de sidste par år. Mange har fået øjnene op for hvad det betyder for både naturen og den mentale og fysiske sundhed, at have naturen tættere på i hverdagen.

LOF Kongeå tilbyder kursus om at gøre haven mere vild til haveejere i Varde Kommune.

Læs mere om kurset på LOF Kongeås hjemmeside. (åbner i nyt vindue)

Pulje til private fredninger

Pil ned ikon

Kommunen har i budgetforliget for 2022 i perioden 2023-2025 afsat 500.000 kr. årligt til naturpleje på private og offentlige arealer, der er fredede. Af disse midler afsættes til der årligt en pulje, der kan søges af private, så kommunen understøtter et lokalt engagement hos private lodsejere. Puljen offentliggøres i løbet af 2022.

Læs mere her

”Vi i Naturen” Events

Pil ned ikon

”Vi i Naturen” events er de arrangementer, der synliggør kommunens vision for borgere og besøgende i Varde Kommune. Danmarks vildeste kommune ligger direkte i forlængelse af visionen.

Arrangementerne trækker hvert år flere tusinde borgere og turister ud i naturen til store oplevelser og er lig med et stort fællesskab, stolthed og ikke mindst synlighed for kommunens naturområder. Bag arrangementerne står et bredt samarbejde mellem foreninger, erhverv og lokale frivillige.

Læs mere her

Vilde byggegrunde

Pil ned ikon

Varde Kommune reducerer antallet at græsslåninger på kommunens byggegrunde, hvor en byggemodning har fundet sted. Tidligere blev græsset slået flere gange årligt, da man havde det natursyn at græsset skulle holdes, for at tiltrække købere til grundene (eller i hvert fald for ikke at skræmme nogen væk). Dette syn har ændret sig. I stedet for at slå hele flader og bruge brændstof, tid og penge på det, så slås nu kun kanter for at markere skellinjen på byggegrunden. Resten får lov at gro utæmmet igennem hele vækstsæsonen og klippes først i tidligt forår. Varde Kommune er med til at ændre på udtrykket, og måske påvirke en holdningsændring i den brede befolkning.

Projekter til der fremmer miljø og naturen i Varde Kommune

Pil ned ikon

Varde Kommune arbejder løbende med projekter til forbedring af naturen og miljøet i Varde Kommune. Projekterne er blandt andet med til at genoprette naturen og fremme biodiversitet. En række af projekterne er støttet af EU, mens f.eks. Holme Å er et projekt der søges støttet af fonde m.v.

Læs mere her