Planforslag, hvor høringsfristen er passeret

Høringsfristen er passeret, men planerne er ikke endeligt vedtaget endnu

Vær opmærksom på, at vi ikke længere opdaterer listen nedenfor.

Forslag om områdeplan for Ho

Udkast til lokalplan og kommuneplantillæg for et hotel i det sydlige Ho

Udkast til lokalplan og kommuneplantillæg for en hytteby i det sydlige Ho

Forslag til lokalplan 23.02.L16, boliger vest for Ringkøbingvej i Varde

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG – NYT BYKVARTER VED REMISEN I VARDE
Se idéoplægget til “Nyt bykvarter ved remisen i Varde

FORSLAG TIL TILLÆG 19 TIL KOMMUNEPLAN 2017
FORSLAG TIL LOKALPLAN 07.02.L03
Henne Strand Camping
FORSLAG TIL TILLÆG 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013
FORSLAG TIL LOKALPLAN 23.10.L01
Biogasanlæg og udvidelse af Varde renseanlæg ved Nordre Boulevard i Varde
“Ikke teknisk resumé” fra Miljørapporten
Miljørapporten
Forslag til tillæg 18
Forslag til Lokalplan 23.10.L01
Forslag til Natura 2000 Væsentlighedsvurdering
Forslag til deklaration