Strukturen på skole- og dagtilbudsområdet

Byrådet vedtog i maj 2017 en ny struktur for kommunens dagtilbud og skoler.

 

Målet med strukturen var at styrke dagtilbud og skolers mulighed for at udøve stærk faglighed, god ledelse og tilbyde gode fysiske rammer.

I det nedenstående kan man se, hvordan dagtilbud og skoler er organiseret i Varde Kommune:

 • Blåvandshuk Skole med filialen Janderup Skole
 • Blåbjergskolen med filialerne Outrup Skole og Lunde Børneby
 • Lykkesgårdskolen
 • Frelloskolen
 • Ølgod Skole
 • Tistrup Skole med filialerne Sig Børneby og Horne Børneby
 • Agerbæk Skole med filialen Starup Børneby
 • Årre Børnecenter
 • Næsbjerg Skole med filialen Nordenskov Filialskole
 • Ansager Skole
 • Alslev Grundskole
 • Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud (specialklasserækker og specialdagtilbud)
 • 10iCampus – i et tættere samarbejde med Ungdomsskolen

Eventuel nedlæggelse af 9. klasser, der efter den nye struktur er under kravet for antal elever, træder først i kraft fra skoleåret 2019/20.

I den nye struktur vil der være følgende dagtilbudsområder og selvejende dagtilbud:

 • Dagtilbudsklynge Øst: Kastanjehaven i Næsbjerg, Teglhuset i Nordenskov, Naturligvis i Ansager, Agerbæk Børnehave, Årre Børnecenter og Skovbrynet i Ølgod
 • Dagtilbudsklynge Vest: Outrup Børnehave, Mælkevejen i Nr. Nebel, Skovmusen/Oksbøl Børnehave og Svalehuset i Janderup
 • Dagtilbudsklynge Varde: Kærhøgevej, Smørhullet, ny vuggestue i eksisterende lokaler ved Smørhullet, Østervang, Vestervold, Sønderallé og Hedevang (Alslev)
 • Selvejende Møllehuset i Tistrup
 • Selvejende Søndermarken i Varde
 • Selvejende Højgårdsparken i Varde

Find mere information herunder

Frelloskolen - den nye skole i Varde by

Pil ned ikon

Som en del af forliget omkring fremtidens skole og dagtilbud er det besluttet, at der skal bygges en ny skole ved fritidscenteret i Varde. Skolen skal dels erstatte den nuværende Brorsonskole på Nordre Boulevard, og dels modtage 2/3 af eleverne fra den nuværende Sct. Jacobi Skole, som omdannes til et specialtilbud. Den sidste tredjedel af Sct. Jacobi Skoles elever overgår til Lykkesgårdskolen.

Den 13. december 2017 blev det offentliggjort, at skolen skal hedde Frelloskolen.

Frelloskolen skal stå klar til at modtage elever ved skoleårets begyndelse i 2021.

Du kan følge med i arbejdet med Frelloskolen her

 

Endelig forligstekst for "Skoler og dagtilbud for alle"

Pil ned ikon

Her kan du læse den endelige forligstekst indgået af partierne Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Siden aftalen blev indgået er der kommet følgende tilføjelser til aftalen:

 

Høringssvar - Forslag til ny struktur "Skoler og dagtilbud for alle"

Pil ned ikon

Høringssvar – Sct. Jacobi Skoles bestyrelse

Høringssvar – Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Forældrerådet i 4.x på Sct.. Jacobi Skole

Høringssvar – Forældre til elever på Sct. Jacobi Skole

Høringssvar – Indskolingen på Sct. Jacobi Skole

Høringssvar – Udskolingen på Sct. Jacobi Skole

Høringssvar – Brorsonskolens bestyrelse

Høringssvar – Brorsonskolens MED-udvalg

Høringssvar – Forældregruppe specialklasserne på Lykkesgårdskolens

Høringssvar – Brugerpanelet for forældre til børn og unge med særlige behov

Høringssvar – Henriette Lejel

Høringssvar – Campus Varde

Høringssvar – Udviklingsrådet Varde By

Høringssvar – Bestyrelserne for grundejerforeningerne Kærsangervej og Kærhøgevej, Varde

Høringssvar – Varde Fritidscenters bestyrelse

Høringssvar – Louise Trockmann, Varde

Høringssvar – Martin og Anette Kristensen, Varde samt Michael Mathiesen og Lotte Jørgensen, Varde

Høringssvar – Gitte og Tom Arnt Thorup, Varde

Høringssvar – Jeanette og Bjarne Ø. Olesen, Varde

Høringssvar – Jette og Kim Stagaard, Varde

Høringssvar – Kristina og Jes Søndergaard & Susanne og Uffe Callesen, Varde

Høringssvar – Martin Hansen og Jannie Jensen, Varde

Høringssvar – Mette og Mads Novrup Brønd, Varde

Høringssvar – Trine og Martin Uhre, Varde

Høringssvar – Anja og Bjørn Andersen, Varde

Høringssvar – Bjarne Fruergaard, Varde

Høringssvar – Gurli og Dennis Nielsen, Varde

Høringssvar – Susan Sejrup Villadsen, Varde

Høringssvar – Karsten og Lone Morgenstjærne, Varde

Høringssvar – Lea og Jimmi Schäffer, Varde

Høringssvar – Lisbeth og Benny Jørgensen, Varde

Høringssvar – Poul Chr. Tulinius, Varde

Høringssvar – Paw Brian Hansen, Esbjerg

Høringssvar – Lærerstuderende fra UC Syd, Esbjerg

Høringssvar – Julie Scharling Smed

Høringssvar – Mette Søbye Rosendal

Høringssvar – Lone Deleuran Mølgaard Andersen, Varde

Høringssvar – Kenn Dyrvig, Varde

Høringssvar – Sandie og Jimmi Eis Ravn, Varde

Høringssvar – Marianne Ulletved, Varde

Høringssvar – Marianne Sonne, Varde

Høringssvar – Vicki Jepsen, Helle Nielsen, Lotte Jørgensen og Tanja Bakkegaard Pedersen, Varde

Høringssvar – Lisa og Anders Henriksen, Varde

Høringssvar – Sine og Flemming Foverskov

Høringssvar – Lone Schou, Bjarke Schou, Elsebeth Mejlvang og Henrik Amtoft

Høringssvar – Sognepræsterne i Varde sogn

Høringssvar – Børneuniversets MED-udvalg

Høringssvar – Børneuniversets bestyrelse

Høringssvar – Dagtilbuddet Firkløverets MED-udvalg

Høringssvar – Dagtilbuddet Firkløverets bestyrelse

Høringssvar – Dagtilbuddet Varde Vest’ MED-udvalg

Høringssvar – SI Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – SI Højgårdsparken MED-udvalg

Høringssvar – SI Højgårdsparkens bestyrelse

Høringssvar – Varde Vest’ bestyrelse

Høringssvar – Alslev Skoles bestyrelse

Høringssvar – Alslev Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Initiativgruppen Janderup

Høringssvar – Lise Rindom, Janderup

Høringssvar – MED-udvalget v. Blåvandshuk Skole, Billum Børneby og Børnehaven Skovmusen

Høringssvar – Fællesbestyrelsen ved Billum og Blåvandshuk Skole

Høringssvar – Folkeskolegruppen i Billum

Høringssvar – Katrine Winther og Niels Jørgen Forsom, Billum

Høringssvar – Katrine Winther, Billum

Høringssvar – Jytte Damgaard Sørensen, Billum

Høringssvar – Billum Friskole

Høringssvar – Anne Dorthe og Peter Bruun, Billum

Høringssvar – Robin Halcrow

Høringssvar – Personalet i Oksbøl Børnehave

Høringssvar – Tanja Frøsig, Oksbøl

Høringssvar – Blaabjergegnens Dagtilbuds MED-udvalg

Høringssvar – Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse

Høringssvar – Blåbjergskolens bestyrelser og MED-udvalg

Høringssvar – Outrup Skoles forældrerepræsentanter i bestyrelsen

Høringssvar – Outrup Skoles MED-udvalg (ekstrakt)

Høringssvar – Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg

Høringssvar – Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse

Høringssvar – SI Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – SI Regnbuens MED-udvalg

Høringssvar – SI Regnbuens bestyrelse

Høringssvar – Horne Sogneforening

Høringssvar – Støtteforeningen for Hornes Unge- og Børneinstitutioner HUB

Høringssvar – Tistrup Erhvervs- og Borgerforening

Høringssvar – Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Dagtilbuddet Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Næsbjerg Skoles bestyrelse

Høringssvar – Næsbjerg Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Nordenskov Skoles bestyrelse

Høringssvar – Nordenskov Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Børnehaverne i NordØst’ MED-udvalg

Høringssvar – Udviklingsrådet HHSTSig

Høringssvar – Nord-Øst’ bestyrelse bakker op om høringssvar fra Borgerne i Sig, HHST Udviklingsråd

Høringssvar – Magnus O’Connor Jensen, Sig

Høringssvar – Børnehaven HolmeÅhusets forældreråd

Høringssvar – HolmeÅhusets Støtteforening “Børnehavens Venner”

Høringssvar – Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Kitty og Ola Gamkinn & 20 0. klasse-forældre i Ansager

Høringssvar – Brian Falk, Ansager

Høringssvar – Vivian Gosch, Ansager

Høringssvar – Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Høringssvar – Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Årre børnehave- og skoledistrikt, forældre, beboere, foreninger, forældreråd og skolebestyrelse

Høringssvar – Dagtilbuddet Øst’ MED-udvalg

Høringssvar – Bestyrelsen i Område Øst

Høringssvar – Borgere i Vrenderup

Høringssvar – Initiativgruppe i Roust

Høringssvar – Tippens MED-udvalg

Høringssvar – Medarbejdersiden i Fælles MED Børn og Unge

Høringssvar – MED-udvalget Børn og Læring

Høringssvar – Dagplejekontorets personale

Høringssvar – Dagplejens forældrebestyrelse

Høringssvar – Ungdomsskolens bestyrelse

Høringssvar – FOA Varde

Høringssvar – BUPL Sydjylland

Høringssvar – BUPL’s tillidsrepræsentanter i Varde Kommune

Høringssvar – Handicaprådet

Høringssvar – Skolelederforeningen

Høringssvar – Varde Lærerkreds

Høringssvar – Varde Lærerkreds’ generalforsamling

Indledende inspirations-høring

Pil ned ikon

Byrådet har sendt 3 forskellige oplæg til struktur i skoler og dagtilbud i indledende inspirations-høring i perioden den 8. november 2016 til den 8. januar 2017.

Byrådets hensigt med at sende 3 forholdsvist forskellige oplæg i indledende inspirations-høring er at få flest mulige strukturnuancer drøftet og debatteret. På den måde får byrådet mulighed for at sammensætte det endelige strukturforslag af elementer fra de 3 oplæg på et grundigt og gennemdrøftet grundlag, der også kan medtage idéer, der er opstået undervejs i den indledende inspirations-høring.

Høringsfristen i den indledende inspirations-høring er søndag den 8. januar 2017. Høringssvar sendes til Birthe Laustrup, Politik og Analyse, på mail: bilc@varde.dk

Det forventes, at byrådet i februar 2017 lægger sig fast på et endeligt strukturforslag, der sendes i formel lovpligtig høring i foråret 2017. Det endelige strukturforslag forventes vedtaget i maj 2017. Det eventuelle nye strukturforslag på skole- og dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft i august 2018.

Høringsbrev

Oplæg 1

Oplæg 2

Oplæg 3

Oplæg 1 inklusiv bilag

Oplæg 2 inklusiv bilag

Oplæg 3 inklusiv bilag

Byrådet har sendt 3 forskellige oplæg til struktur i skoler og dagtilbud i indledende inspirations-høring i perioden den 8. november 2016 til den 8. januar 2017.

Byrådets hensigt med at sende 3 forholdsvist forskellige oplæg i indledende inspirations-høring er at få flest mulige strukturnuancer drøftet og debatteret. På den måde får byrådet mulighed for at sammensætte det endelige strukturforslag af elementer fra de 3 oplæg på et grundigt og gennemdrøftet grundlag, der også kan medtage idéer, der er opstået undervejs i den indledende inspirations-høring.

I den indledende inspirations-høring vil byrådet invitere til 4 borgermøder, hvor temaet er, hvordan vi sikrer kvalitet i kommende skole- og dagtilbudsstruktur.

Borgermøderne afholdes på følgende måde:

 • Tirsdag den 22. november kl. 18.30-21.00: Helle Hallen
 • Torsdag den 24. november kl. 18.30-21.00: Varde Handelsskole (Campus)
 • Tirsdag den 29. november kl. 18.30-21.00: Outrup Kultur og Idrætscenter
 • Onsdag den 30. november kl. 18.30-21.00: Skovlund-Ansager Hallen

Invitation til borgermøderne

Præsentation ved borgermøderne november 2016

Dagsorden for borgermøderne

18.30-18.35

Velkomst og præsentation af aftenens program v. Borgmester Erik Buhl

18.35-18.50
Den brændende platform og formålet med den indledende inspirationshøring v. Formand for Styregruppen Per Rask Jensen

18.50-19.05
Intro til centrale begreber og temaer i oplæg v. Chefkonsulent Signe Kold

19.05-19.20
Drøftelse: Hvordan sikrer vi bedst kvalitet for vores børn i kommende struktur?

19.20-19.35    PAUSE

19.35-20.45
Fortsat drøftelse: Hvordan sikrer vi bedst kvalitet for vores børn i kommende struktur?

20.45-21.00
Tak for i aften v. Borgmester Erik Buhl

Det er muligt at få lokalt arrangerede borgermøder annonceret på denne side ved at sende en mail til Lene Pedersen på lepe@varde.dk

Kommentarer og debatindlæg fra borgermøder

Borgermøde i Helle-Hallen d. 22.11.16

Borgermøde på Campus Varde d. 24.11.16

Borgermøde på Outrup Kultur- og Idrætscenter d. 29.11.16

Borgermøde i Skovlund-Ansager Hallen d. 30.11.16

Høringssvar på den indledende inspirations-høring

Pil ned ikon

Høringssvar – Susanne Moth Callesen, Varde

Høringssvar – Helle Toftgaard Pedersen, Stausø

Høringssvar – Ida og Peter Rix, Nordenskov

Høringssvar – Marianne Lesner, Øse

Høringssvar – Lars Bo, Starup

Høringssvar – Anton Peder Nørgård Nielsen, Bjerremose

Høringssvar – Katrine Friis berg og Rune Christensen, Årre

Høringssvar – Kaj-Aage Jensen, Ansager

Høringssvar – Jane Schmidt, Janderup

Høringssvar – Morten Bergsøe, Nordenskov

Høringssvar – Borgere og bestyrelsesmedlemmer i skoler, borgerforeninger, idrætsforeninger erhvervsforening og udviklingsråd

Høringssvar – Michael Lauridsen og Jette Thuesen / Karin og Henry Lauridsen, Nordenskov

Høringssvar – Mette Skov Hansen, Janderup

Høringssvar – Lene og Viggo Conradsen, Agerbæk

Høringssvar – Kasper Hansen og Kimmie Nielsen, Nordenskov

Høringssvar – Jakob Jørgensen og Randi Larsen, Starup-Tofterup

Høringssvar – Den frie skole Nordenskov

Høringssvar – Johanne og Martin Vendelbo, Horne

Høringssvar – Gitte og Tom Arnt Thorup, Varde

Høringssvar – Esther Digmann Jensen, Tofterup

Høringssvar – Jan F. Hansen, Starup-Tofterup

Høringssvar – Jesper Glargaard Simonsen, Horne

Høringssvar – Niels Jørgen Nielsen, Ansager

Høringssvar – Brian Lindgaard, Tistrup m.fl.

Høringssvar – Helene H. Juncher, Nordenskov

Høringssvar – Dorthe Kristensen, Horne

Høringssvar – Carsten Mortensen, Tistrup m.fl.

Høringssvar – Bjarne Majlund Mikkelsen, Nordenskov

Høringssvar – Ejner Frost, Ansager

Høringssvar – Andreas Balling Nissen

Høringssvar – Niels Jørgen Sunesen, Tistrup

Høringssvar – Lisbet og Steen Dyring, Janderup

Høringssvar – Gurli Høy, Tistrup

Høringssvar – Marianne Sonne, Varde

Høringssvar – Jeppe og Rikke Jørgensen, Ølgod

Høringssvar – Tine og Michael Schilling, Tofterup

Høringssvar – Helle Carlsen, Nordenskov

Høringssvar – Hanne Knuth, Varde

Høringssvar – Karen Obel

Høringssvar – Kasper Bøtker, Lunde

Høringssvar – Ninna og Gert Gejl Pedersen, Malle

Høringssvar – Bent Akselsen, Tistrup

Høringssvar – Pernille Jepsen, Nordenskov

Høringssvar – Niels Kjærgaard, Lunde

Høringssvar – Rita Huus Jørgensen, Thorstrup

Høringssvar – Bjarne og Dorte Larsen, Nordenskov

Høringssvar – Søren og Winnie Plauborg Hansen

Høringssvar – Kateryna Litvin og Oleh Shynkarenko, Alslev

Høringssvar – Gitte Riber, Outrup

Høringssvar – Kim og Lise Christensen, Tistrup

Høringssvar – Heidi Iversen

Høringssvar – Vinnie og Louis Øbro-Hansen, Varde

Høringssvar – Gitte Madsen, Outrup

Høringssvar – Form og Fritid, Nr. Nebel

Høringssvar – Hodde Sogneforening

Høringssvar – Varde Provsti

Høringssvar – Alternativet Lokalafdeling

Høringssvar – Udviklingsrådet Varde By

Høringssvar – Varde Lærerkreds

Høringssvar – Dagtilbuddet Nordøst MED-udvalg

Høringssvar – Dagtilbuddet Nordøst Forældrebestyrelsen

Høringssvar – Dagtilbuddet Nordøst Kastanjehaven, Næsbjerg forældreråd og bestyrelsesmedlemmer

Høringssvar – Dagtilbuddet Nordøst Teglhuset, Nordenskov forældreråd og bestyrelsesmedlemmer

Høringssvar – Dagtilbuddet Nordøst Trinbrættet, Sig forældreråd og bestyrelsesmedlemmer

Høringssvar – Borgere i Sig, HHST Udviklingsråd (Sig området) Sig Borgerforening

Høringssvar – Starup Spejdergruppe DDSi Starup-Tofterup

Høringssvar – Blåvandshuk Udviklingsråd

Høringssvar – Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening

Høringssvar – Helle Idræts Samvirke

Høringssvar – Helle Hallens bestyrelse

Høringssvar – Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Agerbæk Udvikling og Agerbæk Borgerforening

Høringssvar – Horne Sogneforening

Høringssvar – Hodde-Tistrup Hallens bestyrelse og Tistrup Hodde Gymnastik og Ungdomsforening

Høringssvar – Tistrup Erhvervs- og Borgerforening og HHST Tiistrup-Hodde

Høringssvar – Tistrup Boldklub

Høringssvar – Udviklingsrådet Helle Øst

Høringssvar – Horne-Sig/Thorstrup og Tistrup Aftenskoler

Høringssvar – Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg

Høringssvar – Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse

Høringssvar – Personalet Horne Skole

Høringssvar – Outrup Sogneforening

Høringssvar – Blåvandshuk og Billum Skole MED-udvalg

Høringssvar – Blåvandshuk og Billum Skole skolebestyrelse

Høringssvar – Årre Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – FællesMED Børn og Unge

Høringssvar – Bestyrelsen for Venstre i Starup Tofterup

Høringssvar – Nordenskov Skoles bestyrelse

Høringssvar – Nordenskov Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Nordenskov Borgerforening og lokale repræsentanter fra Udviklingsrådet Helle Vest

Høringssvar – Støtteforeningen for Hornes Unge- og Børneinstitutioner

Høringssvar – Horne Idrætsparks bestyrelse

Høringssvar – Forældrebestyrelsen Dagtilbuddet Øst

Høringssvar – MED-udvalg Dagtilbuddet Øst

Høringssvar – Thorstrup Skoles bestyrelse

Høringssvar – Thorstrup Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Brorsonskolens MED-Udvalg

Høringssvar – Brorsonskolens bestyrelse

Høringssvar – Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Høringssvar – Næsbjerg Skoles Taleafdelings bestyrelse, MED-udvalg og medarbejdere

Høringssvar – Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune

Høringssvar – Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Dagplejekontoret

Høringssvar – Dagplejens forældrebestyrelse

Høringssvar – Dagplejens tillidsrepræsentanter

Høringssvar – SI Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Børnehuset Sønderallés forældreråd

Høringssvar – Borgergruppe i Janderup

Høringssvar – Outrup Skoles bestyrelse (forældrerepræsentanter)

Høringssvar – Outrup Skoles MED-udvalg

Høringssvar – Sct. Jacobi Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Blåbjergskolens bestyrelse

Høringssvar – Blåbjergskolens MED-udvalg

Høringssvar – Dagtilbuddet Firkløverets MED-udvalg

Høringssvar – Dagtilbuddet Firkløverets bestyrelse

Høringssvar – Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg, Skovbrynets Bestyrelse og MED-Udvalg samt Ølgod Udviklingsråd

Høringssvar – Nr. Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening

Høringssvar – BUPL Sydjylland

Høringssvar – Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – TR-gruppen for pædagoger

Høringssvar – Borgergruppe i Kvong og Lunde

Høringssvar – HolmeÅhusets støtteforening Børnehavens Venner

Høringssvar – Lokalforeningen Janderup

Høringssvar – FOA, Varde

Høringssvar – Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup

Høringssvar – Starup Idrætsforenings bestyrelse

Høringssvar – Billum Friskole

Høringssvar – Horne Idrætsforening

Høringssvar – Årre Borgerforening

Høringssvar – Dagtilbuddet Varde Vest MED-udvalg

Høringssvar – Dagtilbuddet Varde Vest forældrebestyrelse

Høringssvar – SI Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – SI Oksbøl Børnehaves bestyrelse og MED-udvalg

Høringssvar – Forældrerådet i HolmeÅhuset

Høringssvar – Blaabjergegnens Dagtilbuds forældrebestyrelse

Høringssvar – Blaabjergegnens Dagtilbud MED-udvalg

Høringssvar – 10iCampus’ medarbejdere og leder

Høringssvar – Skolelederforeningen Varde-afdelingen

Høringssvar – Erhverv Nordenskov

Høringssvar – Handicaprådet

Høringssvar – Ungdomsskolens bestyrelse

Høringssvar – SI Regnbuens bestyrelse

Høringssvar – SI Regnbuens MED-udvalg

Høringssvar – SI Højgårdsparkens MED-udvalg

Høringssvar – SI Højgårdsparkens bestyrelse

Høringssvar – Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup

Høringssvar – Børneuniversets bestyrelse

Høringssvar – Børneuniversets MED-udvalg

 

Borgermøder

Pil ned ikon

Et flertal i Varde Byråd, bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har sendt forslag til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet i høring frem til torsdag den 6. april 2017.

I forbindelse med høringen inviterer byrådet til borgermøde:

Torsdag den 9. marts 2017 kl. 19.00-21.30 på Varde Fritidscenter.

På borgermødet bliver det muligt at drøfte og debattere forslaget til ny struktur i skoler og dagtilbud.

Invitation til borgermøde

Masterplan

Pil ned ikon

Her kan du finde masterplanen for byrådets arbejde med de besluttede strukturdrøftelser på skole- og dagtilbudsområdet.

Masterplan – Udgave marts 2017

Masterplan – Udgave november 2016

Masterplan – Udgave august 2016

Masterplan – Udgave maj 2016

Status på samtaler om fremtidens skole og dagtilbud i Varde Kommune maj 2016.

Byrådets arbejdet baserer sig på Børne- og UngepolitikkenFælles Børnesyn samt Visionsstrategien for dagtilbudsområdet og Visionsstrategien på skoleområdet.

Interessentmøder

Pil ned ikon

I foråret 2016 har byrådet afholdt 7 interessentmøder i forbindelse med strukturdrøftelserne for dagtilbuds- og skoleområdet i Varde Kommune:

 • Mandag den 7. marts 2016 med Handicaprådet og Brugerpanelet – opsamling
 • Mandag den 14. marts 2016 med elevrådsrepræsentanter – opsamling
 • Mandag den 14. marts 2016 med brugerbestyrelser – opsamling
 • Tirsdag den 15. marts 2016 med Ungerådet – opsamling
 • Torsdag den 17. marts 2016 med Integrationsrådet – opsamling
 • Tirsdag den 29. marts 2016 med ledere og medarbejdere samt de faglige organisationer – opsamling
 • Onsdag den 30. marts 2016 med udviklingsrådene – opsamling

Arbejdsgrupper

Pil ned ikon

Der har været nedsat en række arbejdsgrupper i forbindelse med strukturdrøftelserne. Arbejdsgrupperne har arbejdet i maj, juni og august 2016.

Konkret har der været nedsat 5 arbejdsgrupper, som har haft til opgave, på baggrund af visioner, viden, rammebetingelser og input fra interessemøderne, at udarbejde scenarier, modeller og anbefalinger vedrørende den fremtidige struktur på dagtilbuds- og skoleområdet til brug for den politiske styregruppe.

Arbejdsgrupperne var sammensat af 8-10 personer, en formand og en tovholder. Arbejdsgrupperne bestod af en skoleleder, dagtilbudsleder, Udviklingsrådene, BUPL, Lærerkredsen, FOA samt repræsentanter fra bestyrelsen i skole og dagtilbud.

Udover ovennævnte 5 arbejdsgrupper blev der nedsat yderligere grupper:

 • En gruppe af repræsentanter fra skole- og dagtilbudsbestyrelser, der tilrettelagde muligheden for at drøfte forskellige strukturforslag i september 2016.
 • En gruppe af repræsentanter fra udviklingsrådene, der drøftede, hvordan kvalitet i dagtilbud og skoler kan udvikles i sammenhæng med lokalsamfundets vækst og bosætning.
 • En gruppe af dagtilbuds- og skoleledere, der drøfter ‘teknikaliteter’ (beregninger på løn, overenskomster, ledelsesstruktur afvejet med gældende lovgivning osv.)

Endelig blev der nedsat videnspaneler af elevrådsrepræsentanter, repræsentanter fra Ungerådet samt et panel af sundhedsfaglige nøglemedarbejdere.

Arbejdsgrupper

Litteratur og materiale

Pil ned ikon

På denne side kan du finde forskelligt materiale om dagtilbuds- og skoleområdet samt faktaoplysninger om Varde Kommune.

Spørgsmål og svar vedr. struktur på skole- og dagtilbudsområdet
dokumentet opdateres løbende.

Elev- og børnetal

Dagtilbud – grafer over kapacitet og prognose

Børn og elever i Varde Kommune – Uddybende grafer december 2016

Befolkningsprognose Varde Kommune 2016 – 2028

Børnetal fordelt pr. distrikt pr. 19. september 2016

Fødte elever og klasser skoleåret 2016/17 – 2021/22

Antal elever og klasser i skoleåret 2016/17 – 2021/22

Oversigt over antal børn i dagtilbud i 2016, 2018 og 2021/22.

Sammenligning af befolkningsprognoser og faktiske fødte

Elevopgørelse pr. 5. september 2015, 15. marts 2016 og 5. september 2016

Udvikling i antal børn i SFO i skoleåret 2016 – 2017

KMD befolkningsprognose for Varde fra 2010-2025

Kontur – Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Bygningsoplysninger

Beregninger på bygningsscenarier i Varde By

Pædagogisk vurdering af antal pladser i dagtilbud pr. 1. december 2016

Beregning på nedlæggelse af Brorsonskolen

Ændringer i beregninger vedr. efterslæb på udvendig vedligehold – december 2016

Indvendig og udvendig vedligehold på de kommunale ejendomme

Afrapportering af ejendomsdata for Varde Kommunes Skoler og Dagtilbud, maj 2016

Tildeling og økonomi

Klassekvotient og tolærerordning

Oversigt over ledelsestildeling i høringsforslag

Ressourcetildeling til juniorklubber pr. 5. september 2016 i forhold til antal fremmødte – fremmøde uge 35-36

Opgørelse over antal mellemkommunale elever 2016

Udgift pr. elev i folkeskoler budget 2017 – Skoleåret 16/17

Transport

Oversigt over maksimale køretider for elever i de 3 strukturforslag

Diverse

Skema og litteratursamling om dagtilbuds- og skolestruktur

Samlingssteder foruden skoler i skolebyerne

Litteratur  – Dagtilbud

Toddlers in Nordic Early Childhood Education and Care 
Ole Henrik Hansen, 2015.

Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet
Alvestad, Thygesen med flere, 2011

Afdækning af viden og forskning om særlige undervisningsmæssige behov
Jørn Nielsen, Søren Langager med flere, 2014

Litteratur – Skole

Flere elever går i store skoler
KOEAs kommunetal, november 2016

Kend din kommune “Brug nøgletal i styringen”
Kommunernes Landsforening, 2016

Se Hatties topliste: Hvad virker i undervisningen (Artikel)
John Hattie, 2012

Børn fra store skoler klarer sig bedst (Artikel)
Den offentlige.dk, 2015

Notat fra forskningen om små og store skoler
Holbaek.dk, 2013

Konsekvenser af en ændret skolestruktur
KREVI, 2010

Skoler i landdistrikter – Sammenfatning
Teknologisk Institut, 2008

Sentrale funn, foreløbige resultater fra PISA 
Klette og Lie, 2006

Øvrig litteratur og oversigter

Analyse af skole-og dagtilbudsstrukturen – Norddjurs Kommune

De 7 sogne viser vejen for landsbyer
Danske Kommuner, april 2016

Materialeoversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2015 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2014 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2013 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2012 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2011 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2010 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2009 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2008 – Oversigt over anlægsarbejder

Regnskab 2007 – Samlet oversigt over registrerede anlæg