Borgervejleder

Borgervejleder

Få hjælp til at forstå afgørelser fra Varde Kommune, hvis du vil klage, eller hvis du ikke ved, hvordan du kommer videre med en konkret sag.

Du kan henvende dig til Varde Kommunes borgervejledere, hvis du oplever, at det er svært at finde vej gennem det kommunale system.

Borgervejlederen kan give dig råd og vejledning, og ordningen er uden egenbetaling for alle borgere i Varde Kommune.

Borgervejlederen kan vejlede dig, når:

  • Du vil klage over sagsbehandlingen.
  • Du ikke ved, hvor du skal henvende dig med en klage.
  • Du ikke kan forstå information fra Varde Kommune.

Borgervejlederen kan derimod ikke:

  • Ændre på indholdet i en afgørelse, der er truffet.
  • Behandle din sag, hvis det er en anden klageinstans, der skal tage stilling til klagen.
  • Behandle klager over det serviceniveau, som er vedtaget af Varde Byråd eller fastlagt ved lov.

Hvis du er i tvivl om hvilken afdeling du skal tale med skal du ringe til hovednummeret på 79946800.

Kontakt borgervejlederen:

Mail: borgervejleder@varde.dk
Telefonnr. 21 16 09 10

Åbningstider:

Mandag kl. 09.00 – 11.00
Tirsdag  kl. 09.00 – 11.00
Torsdag kl. 14.00 – 16.00
Fredag kl. 09.00 – 11.00

Postadresse:

Borgervejlederen
Politik og Analyse
Bytoften 2, 6800 Varde