COVID-19 og foreningslivet

COVID-19 og foreningslivet

Denne side har til hensigt at samle COVID-19 relaterede informationer for foreningslivet i Varde Kommune.

Retningslinjer

I Varde Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer i relation til COVID-19. Inden for Kultur- og Fritidsområdet henviser således også til Kulturministeriets retningslinjer for området. Da retningslinjerne løbende tilpasser sig den aktuelle situation henviser vi til deres hjemmesider for opdaterede informationer og retningslinjer.

Det er vigtigt for os, at I også holder jer orienteret via jeres respektive forbund, da der kan være særlige aftaler for de enkelte aktiviteter. Forhold som ikke står direkte i retningslinjerne fra ministeriet. De nationale interesseorganisationer fx DIFDGIDUF har også informationer om foreningsaktiviteter under pandemien.

På denne side kan du læse, hvad der gælder af råd og regler om COVID-19 i Varde Kommune

OPDATERET 17.01.2022

COVID-19 & foreningslivet

Restriktioner gældende fra søndag d. 16. januar 2022

Pil ned ikon

Følgende restriktioner og tiltag gælder på kultur-, idræts- og foreningsområdet i hele landet.
Gælder fra den 16. januar 2022

Find Kulturministeriets Q&A her

Udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Tilskuere eller publikummer til udendørs kultur- og idrætsarrangementer skal i det væsentlige sidde ned. Der er ikke deltagerbegrænsning på udendørs arrangementer.

Der er krav om forevisning af coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir ved indendørs faciliteter i tilknytning til lokaliteten.

Indendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum

Arrangementer med færre end 500 siddende tilskuere eller publikummer. Der må ikke tillades adgang for flere end 500 tilskuere eller publikummer i lokalet samtidigt, og tilskuerne eller publikummerne skal i det væsentlige sidde ned.

Der er krav om forevisning af Coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, på nær når man sidder ned.

Arrangementer med flere end 500 siddende tilskuere publikummer.
Der kan afholdes indendørs kultur- og idrætsarrangementer, herunder koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger, storskærmsarrangementer og lignende, med siddende tilskuere eller publikummer, hvor der er flere end 500 tilskuere eller publikummer til stede samtidig.

Det kræves, at lokalet er opdelt i klart adskilte sektioner med egne og ind- og udgange og egne servicefaciliteter (salgs-, sanitets- og garderobeområder m.v.) og at der maksimalt tillades adgang for 500 tilskuere eller publikummer i hver sektion. Tilskuere eller publikummer i de enkelte sektioner skal i det væsentlige sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Tilskuere eller publikummer i en sektion må ikke tillades adgang til en anden sektion. Der må i alt maksimalt tillades adgang for 1.500 tilskuere eller publikummer samtidig.

Der er krav om forevisning af Coronapas, og der er krav om brug af mundbind eller visir, på nær når man sidder på sin faste plads.

Arrangøren skal udarbejde en sundhedsplan senest 14 dage inden arrangementet afholdes. Planen skal udarbejdes ved hjælp af en skabelon. Planen skal efter anmodning fra politiet indsendes.

Mundbind

Der er krav om brug af mundbind eller visir i følgende lokaler

 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og foreningsaktiviteter, herunder svømmehaller, idrætshaller, træningscentre og foreningslokaler.
 • Indendørs faciliteter i tilknytning til udendørs arrangementer med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg, herunder fx toiletter, salgsboder, indendørs trappepassager på et stadion mv.
 • Lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder biblioteker og arkiver, musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet.
 • Lokaler, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.

Krav om mundbind eller visir omfatter besøgende, ansatte, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever, studerende, undervisere og lignende på 12 år og derover. Kravet gælder også for medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet det pågældende lokale og har kontakt til besøgende, ansatte, undervisere, tilskuere, brugere, publikummer, kursister, elever og lignende.

Coronapas

Der er krav om Coronapas i følgende lokaler og lokaliteter:

 • Svømmehaller, dog ikke i forbindelse med forenings- og undervisnings- eller uddannelsesaktiviteter.
 • Indendørs træningscentre
 • Lokaler og lokaliteter, der anvendes til folkeoplysende aktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
 • Lokaler og lokaliteter, herunder idrætshaller, stadions, kravbaner, mv., hvor der afholdes idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
 • Zoologiske anlæg og akvarier.
 • Museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
 • Biografer eller lignende, hvor der afholdes forevisninger
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes storskærmsarrangementer.
 • Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger mv.
 • Musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet
 • Folkehøjskoler
 • Videregående kunstneriske uddannelser

Der gælder krav om Coronapas for besøgende, kursister, brugere, tilskuere, publikummer  og lignende på 15 år og derover.

OPDATERET: 17.01.22

Smitteforbyggende anbefalinger

Pil ned ikon

Smitteforbyggende anbefalinger:
Der gælder en række smitteforebyggende anbefalinger generelt i samfundet, herunder:

 • Sundhedsstyrrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, som kan findes her.
 • Sundhedsstyrrelsens forebyggelsespakke om hygiejne, som kan findes her.
 • Sundhedsstyrelsens råd til håndtering af sygdom og symptomer, herunder opsporing og håndtering af nære kontakter, som kan findes her.
 • Der gælder desuden særlige råd omkring håndtering af sygdom og symptomer hos børn i grundskolen, dagtilbud mv. herunder i forbindelse med disses deltagelse i fritidsaktiviteter, som kan findes her.

Læs mere her.

OPDATERET: 22.12.21

Gode råd til afvikling af foreningsaktiviteter

Pil ned ikon

Alle foreninger opfordres til at have særligt fokus på smitteforebyggende tiltag generelt, dvs. håndvask/sprit, udluftning, øget rengøring og en generel opfordring til at blive hjemme selv ved milde symptomer.

Anbefalinger til foreningsaktiviteter

Dem opfordrer vi alle berørte foreninger til at følge:

 • Klæd om hjemmefra
  I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
 • Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
  Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
 • Hold afstand
  Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
 • Opdel aktiviteterne i mindre grupper
  Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Læs hvad der gælder af råd og regler om Covid-19 i Varde Kommune på Coronasmitte.dk

COVID-19s påvirkninger af foreningsområdet

Pil ned ikon

Kultur og Fritid gennemførte i oktober 2020 en spørgeskemaundersøgelse for at få indblik i, hvordan COVID-19 påvirkede foreningslivet generelt. 46% af alle godkendte foreninger i Varde Kommune besvarede spørgeskemaet og undersøgelsen tegner derfor et godt billede af situationen på undersøgelsestidspunktet.

Undersøgelsen spørger ind til ni forskellige temaer:

– Aktiviteter
– Deltagere
– Frivillighed
– Økonomi
– Kommunikation
– Udfordringer
– Potentialer
– Fremtiden
– Håndtering af nedlukningen

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet et notat, som kan læses her

Oversigt over andre støttemuligheder til foreninger

Pil ned ikon

For at hjælpe foreningerne har Varde Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger.

Nogle ordninger er relateret til Corona, mens andre er mere generelle ordninger. Vær opmærksom på at nogle af ordningerne kan henvende sig til bestemte typer foreninger.

Varde Kommune tager forbehold for fejl og mangler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DIF har udarbejdet en god oversigt over støttemuligheder ifm. Coronakrisen.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

DGI har en oversigt over muligheder fra virksomheder og fonde.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Oversigt over tilskud fra DUF.

Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

Find en oversigt over støttemuligheder samt gode råd til foreningens økonomi ifm. Coronakrisen.

Aftenskoleområdet

Pil ned ikon

Paraplyorganisationerne: 

DOF:   Info om Corona | DOF (danskoplysning.dk)

Fora:   Oplysningsforbund (fora.dk)

Samt FOF, LOF og AOF’s egne hovedorganisationer.