Kulturelle puljer

Varde Kommune har en række puljer til at støtte kulturlivet, da vi ønsker at give de bedste betingelser for alle borgere for at få spændende oplevelser i kommunen.

Følgende puljer støtter kulturlivet:

  • Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer – Der er ansøgningsfrist 1. januar, 1. april og 1. september. Man kan forvente, at ansøgningen bliver behandlet på næstkommende udvalgsmøde.
  • Puljen til børn og ungeaktiviteter – Der er løbende ansøgningsfrist.
  • Idépuljen – Der er løbende ansøgningsfrist.

Vi har samlet kriterier og ansøgningsskemaer for puljer, som støtter kultur- og fritidslivet her.