Baggrund og formål

I Varde Kommune gør vi en indsats for at hjælpe mennesker med demens inde på livet. Det anslås af ca. 900 lever med en demenssygdom og dertil som minimum et tilsvarende antal pårørende.

 

I Varde Kommune gør vi en indsats for at hjælpe mennesker med demens inde på livet. Det anslås af ca. 900 lever med en demenssygdom og dertil som minimum et tilsvarende antal pårørende. 
Demens omtales ofte som de pårørendes sygdom. Årsagen er, at de pårørende i høj grad overtager, støtter, hjælper, passer og plejer den demensramte i takt med at sygdommen skrider frem. Det kan derfor være en hård opgave, hvor de pårørende aldrig har fri. Mange plages ligeledes af dårlig samvittighed over, at de ikke kan hjælpe tilstrækkeligt, og blot ser deres nærmeste pårørende forsvinde mere og mere til demenssygdommen.

Desværre ses det ofte, at de pårørende glemmer at tage vare på sig selv, fordi de er så ophængt af at hjælpe den demensramte. Dette kan resultere i, at de pårørende bliver syge med eksempelvis stress eller depression, såvel som andre sygdomme forekommer hyppigere blandt denne målgruppe. Undersøgelser viser ligeledes, at der netop blandt pårørende til demensramte er en højere dødelighed end hos deres jævnaldrende, som ikke er pårørende til en demensramt.

Derfor vil vi gerne arbejde for at skabe bedre forhold for de pårørende til demensramte i Varde Kommune.

Varde Kommune har sammen med Sundhedsstyrelsen, Aflastningstjenesten og Alzheimerforeningen SydVest afsat 75.000 kr. til at almindelige borgere kan komme med forslag til, hvordan de kan lave aktiviteter for demensramte, som bor i egen bolig, således de nærmeste pårørende får mulighed for at foretage sig andre ting, som kan give dem fornyet energi.

I forvejen findes der forskellige tilbud til pårørende. Både Alzheimerforeningen SydVest, Aflastningstjenesten og Varde Kommune har tilbud, men tilbuddene er ikke fyldestgørende nok. En undersøgelse i kommunen har vist, at det ikke altid er de tilbud, som fagprofessionelle kan tilbyde, de demensramte og deres pårørende har behov for. Hverdagsaktiviteter med medborgere, frivillige, venner eller bekendte er i høj kurs hos de pårørende, fordi det giver en højere grad af “normalitetsfølelse” og “værdighed”, end hvis fagprofessionelle tager over. 
Derfor vil vi gerne være med til at understøtte dette ønske ved at give penge til personer, som har lyst til at lave disse aktiviteter.