Hvad kan du søge til?

Du kan søge til at afvikle aktiviteter for demensramte der bor i egen bolig. Aktiviteterne skal samtidig være aflastende for den nærmeste pårørende.

Du kan søge til at afvikle aktiviteter for demensramte der bor i egen bolig. Aktiviteten skal samtidig være aflastende for den nærmeste pårørende. Med “aflastende” menes, at den pårørende trygt kan foretage sig andre aktiviteter på egen hånd, imens din planlagte aktivitet foregår.

Det er med andre ord dig som ansøger, der skal:

  1. Komme med den gode idé,
  2. Afvikle aktiviteten eller koordinere at andre gør det,
  3. Sikre deltagelse fra demensramte,
  4. Sikre at aktiviteten foregår i den afsatte periode ( 15. juni – 31. oktober 2017),
  5. Redegøre for, hvor mange penge aktiviteten koster,
  6. Sikre at kvitteringer gemmes og afleveres til kommunen INDEN periodens udløb.

Din aktivitet kan være af kortere eller længere varighed, såvel som det kan være en enkeltstående begivenhed eller en række af kontinuerlige aktiviteter.
Du kan søge om alt fra materialer, entrébilletter, konsulentbistand, transportudgifter, lokaleleje, forplejning m.v., så længe du kan fremvise kvitteringer efterfølgende.