Hvad kræver det?

Det det kræver af dig som borger, forening, privat virksomhed eller lign. er, at du har en god idé til nogle aktiviteter, du kan lave med en eller flere demensramte.

Det det kræver af dig som borger, forening, privat virksomhed eller lign. er, at du har en god idé til nogle aktiviteter, du kan lave med én eller flere demensramte i perioden mellem 15. juni 2017 og 31. oktober 2017. Aktiviteterne kan være enkeltstående eller kontinuerlige i perioden.

Det kræver at du/I selv kan afvikle aktiviteterne.

Derudover kræver det, at du selv kan finde demensramte og pårørende som ønsker at deltage i din aktivitet.

Minimum én af ansøgerne skal være fyldt 18 år for at kunne komme i betragtning.