Hvor meget kan du søge om?

Der kan i alt søges om 75.000 kr. Dog kan der makismalt søges om 3000 kr. pr. pårørende man aflaster.

Der kan i alt søges om 75.000 kr. Dog kan der makismalt søges om 3000kr. pr. pårørende man aflaster. Dvs. laver du en aktivitet for én demensramt, kan du søge op til 3000kr, for to demensramte 6000 kr. og så fremdeles. Du skal i ansøgningsskemaet angive, hvad pengene skal bruges til. Med andre ord kan man ikke søge om 3000 kr. til to kopper kaffe. Der skal foreligge en oversigt over, hvad aktiviteten koster og efterfølgende skal der forelægge kvitteringer på det indkøbte.