Borgermøde om ældre- og værdighedspolitikken tirsdag den 28. februar 2023

Få indflydelse på ældre- og værdighedspolitikken i Varde Kommune. Kom til borgermøde tirsdag den 28. februar 2023.

Vil du gerne have indflydelse på fremtidens ældrepleje i Varde Kommune?

Så håber vi på at se dig til borgermøde om ældre- og værdighedspolitikken i Varde Kommune tirsdag den 28. februar 2023 kl. 14.00-17.00. Udvalget for Social og Sundhed skal i løbet af 2023 godkende en ny ældre- og værdighedspolitik. Politikken kommer blandt andet til at forholde sig til:

 • Hvordan ældreplejen i Varde Kommune fremover skal udvikle sig.
 • Hvilke prioriteringer er vigtigst i en tid, hvor der bliver flere ældre og færre hænder til at løse opgaverne.
 • Hvordan vi skal arbejde med at sikre værdighed for borgerne.

Ældre- og værdighedspolitikkens målgruppe er udover kommunens ældre borgere også andre borgere, der har behov for rehabilitering, pleje og omsorg i dagligdagen – og deres pårørende.

For at blive klogere på hvad du synes er vigtigt, vil Varde Kommune gerne invitere alle interesserede til borgermøde, hvor vi sammen drøfter og udvikler på temaer og ideer, der kan indgå i den kommende politik. Input fra borgermødet vil blive videregivet til den arbejdsgruppe der skal arbejde videre med politikken.

Program

 • Velkomst ved formand for Social- og Sundhedsudvalget Tina Agergaard
 • Inspirationsoplæg ved Jacob Birkler tidligere formand for Etisk Råd, som vil tale om værdighed set fra en etisk vinkel
 • Workshops hvor vi i grupper drøfter forskellige temaer som for eksempel;
  • Hvordan sikrer vi værdighed i forskellige situationer? F.eks. under måltider, når en borger er ensomhed, og når en borger, der er afhængig af hjælp, skal sikres selvbestemmelse?
  • Hvad er kvalitet og sammenhæng i plejen set fra et borgerperspektiv?
  • Hvilke forventninger kan kommunen have til de pårørende?
 • Fælles opsamling på workshops

Der serveres kaffe og kage til borgermødet.

Mødet foregår på Varde Rådhus, Bytoften 2, 6800 Varde

Tilmelding

Tilmelding til socialogsundhed@varde.dk eller tlf. 79 94 68 21 senest fredag den 24. februar 2023.

Transport

Der er mulighed for transport med opsamling i Ølgod, Tistrup, Sig, Outrup, Lønne, Nørre Nebel, Lunde, Oksbøl, Billum, Skovlund, Ansager, Tofterup, Agerbæk og Årre

Har du behov for transport, skal du senest tilmelde dig senest d. 14. februar 2023.

Husk, at oplyse hvis du er kørestolsbruger, eller skal have rollator med. Du vil efterfølgende blive kontaktet med information om det præcise opsamlingstidspunkt.

Nærmere information

Ønsker du nærmere information, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Christina Bonde på chrb@varde.dk eller tlf. 79 94 61 32.

Har du ikke mulighed for at deltage på borgermødet, er du velkommen til at sende til input til chrb@varde.dk.