Opfølgning på forhold om nyt digestykke på matr.nr. 145b, Varde Markjorder – del af Varde Dige

Klagefristen udløber 31. oktober 2022

Offentliggjort 3. oktober 2022

Se afgørelsen