Varde Kommune har afgjort, at der ikke skal foretages VVM behandling for etablering af ekstra rørledning i grundvandssænkning i Houstrup.

Der kan klages over afgørelsen inden eller senest d. 19. april 2022.

 

Afgørelse ikke VVM

Udvidelse af grundvandssænkningen – 1.010 – Afvandingsplan.pdf 

Ansoegning  om godkendelse af vandløbsprojekt

VVM myndighedsscreening