Offentliggjort: 10. august 2022

Klagefrist: 7. september 2022

NBL § 21 – Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven om, at reklameskiltning ved Nygårds Afrika på matr.nr. 8a Lydum By, Lydum ikke er opstillet i strid med naturbeskyttelseslovens skiltebestemmelser.

Læs hele afgørelsen