Afgørelse om anmeldte driftsændringer i Natura 2000-område

Afgørelse om anmeldte driftsændringer i Natura 2000-område, herunder § 3-statusafgørelse – matr.nr. 8n og del af 4a, Burgaard, Billum

Afgørelse

Kort