Afgørelse om ikke-VVM-pligt for etablering af regnvandsbassin i Nørre Nebel

Offentliggørelse: 23-08-2022
Klagefrist: 20-09-2022

Varde Kommune har truffet afgørelse om at der ikke er VVM-pligt ifm. etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 8a Nr. Nebel By, Nr. Nebel.

VVM-Screening (åbner nyt vindue)
VVM-Ansøgning (åbner nyt vindue)