Afgørelse om tilladelse, der ikke kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Afgørelse om at anlæggelse/forhøjelse af vold mm. på Sønder Digevej 1 i Blåvand ikke kræver tilladelse efter kystbeskyttelsesloven

Klagefristen udløber den 13. oktober 2022

Afgørelse om tilladelse