Annoncering af skovrejsning og screeningsafgørelse

matr.nr. 6c, 7b Katrevel By, Strellev

Klagefristen udløber den 28. september 2022

Godkendelse

Miljøscreening