Ansøgning om etablering af nye, rørlagte vandløb på 2 strækninger i Ølgod syd for Tinghøjvej 10

Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af 2 nye, rørlagte vandløb.
Vandløb A udføres som supplement til drænledning, der ligger umiddelbart syd for den nye, rørlagte strækning.
Vandløb A skal etableres på matr.nr. 4b Vestkær by, Ølgod.

Rørlagt vandløb ”ny B” skal etableres på ansøgers matr.nr. 1r Vestkær by, Ølgod.

Begge strækninger etableres for at udvide kapaciteten af de oprindelige drænstrækninger og for at undgå opstuvninger af vand på strækningerne.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen inden eller senest d. 22. september 2022.

Bemærkningerne sendes til jeda@varde.dk.

Offentligtgjort den 25.08.2022

Ansøgning om vandløbsregulering