Ansøgning om etablering af spunsvæg – Lydum Mølle

Varde Kommune har modtaget ansøgning om etablering af spunsvæg i Lydum Å ved Lydum Mølle.
Varde Kommune agter at give tilladelse til etablering af spunsvæggen.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til sagen inden eller senest d. 19. december 2022.

Bemærkninger sendes til jeda@varde.dk

Ansøgning om vandløbsregulering (åbner i nyt vindue)

Spunsvæg skitse (åbner i nyt vindue)

Offentliggjort 21.11.2022