Ansøgning om regulering af Nørrebæk – fjernelse af gl. dobbeltrør-rørbro og tilbagelægning af vandløbet til regulativmæssig forløb

Varde Kommune har modtaget ansøgning om fjernelse af gl. dobbeltrør-rørbro i Nørrebæk og tilbagelægning af vandløbet til, hvor rørbroen ligger i dag.
Rørbroen stammer fra den nedlagte Varde-Grindsted jernbane har været faldet sammen længe og Nørrebæk slår i dag et kraftig sving udenom.
Den nye åbne strækning bliver etableret med samme bredde, dybde, skråningsanlæg og bundforhold som vandløbet har umiddelbart opstrøms- og nedstrøms rørbroen.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger til ansøgningen inden eller senest d. 21. oktober 2022.
Bemærkningerne sendes til amap@varde.dk

Offentliggjort 23. september 2022