Borgermøde ifm. forhøring af udkast til lokalplan for Brorsonhaven og den bevarende lokalplan for Søndergade, Ribevej og Hjertingvej i Varde

Borgermødet afholdes tirsdag d. 25. oktober fra kl. 18-21, på Bytoften 2, 6800 Varde i Rådhusets kantine

Borgermødet vil omhandle to forskellige lokalplaner.
18:00 – 19:00 Lokalplan Boligområdet Brorsonhaven
19:00 – 19:30 Pause/Sandwich
19:30 – 21:00 Bevarende lokalplan for Søndergade/Ribevej/Hjertingvej

Udkast til lokalplanerne kan findes via følgende link:

Se udkastet til lokalplan 23.02.L19 for boligområdet Brorsonhaven her.

Se udkastet til lokalplan 23.03.L10 for den bevarende lokalplan for Søndergade, Ribevej og Hjeringvej her.