Offentliggjort: 23. marts 2022

Klagefrist: 20. april 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et enfamiliehus, en carport og et skur på matr.nr. 3z Ansager By, Ansager.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag