Offentliggjort: 29. juli 2022

Klagefrist: 26. august 2022

NBL  § 18 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til krydsning af fortidsmindebeskyttelseslinjen ved etablering af kabeltracé. Beskyttelseslinjen krydses på matr.nre. 1b Tange By, Thorstrup
og 1bp og 4i Lunderup Hgd., Varde Jorder.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag 1
Kortbilag 2