Offentliggjort: 6. september 2022

Klagefrist: 4. oktober 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af en shelter på matr.nr. 6ds Gellerup, Varde Jorder.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag