Offentliggjort: 10. august 2022

Klagefrist: 7. september 2022

NBL § 18 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en drænledning på matr.nr. 1t Jegum Gde., Ål.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag