Offentliggjort: 17. august 2022

Klagefrist: 14. september 2022

NBL § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af et minirenseanlæg på matr.nr. 1t Hostrup By, Øse.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag