Offentliggjort: 10. maj 2022.

Klagefrist: 7. juni 2022.

NBL § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et sommerhus på matr.nr. 2km Jegum Gde., Ål.

Se hele afgørelsen
Kortbilag