Offentliggjort: 17. februar 2022

Klagefrist: 17. marts 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af enfamiliehus, integreret garage og integreret overdækket areal på matr.nr. 9ee Oksbøl By, Ål.

Læs hele dispensationen
Kortbilag