Dispensation – Naturpleje af arealer langs Holme Å

Offentliggjort: 3. marts 2022

Klagefrist: 31. marts 2022

NBL § 3 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at gennemføre naturpleje på arealer langs Holme Å, matr.nre.. 1i, 1t og 1m Hesselho V. Starup samt
1a, 2a, 2b, 1m, 3m og 3n Galstho By, V. Starup.

Se hele afgørelsen