Dispensation – Rydning af opvækst ved Kvie Sø

Offentliggjort: 14. juli 2022

Klagefrist: 11. august 2022

NBL § 3 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af opvækst af primært birk og større nåletræer ved Kvie Sø, matr.nr. 2e Kvie By, Skovlund.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag