Dispensation – Strandvejen 2B – 2D, 6840 Oksbøl

Offentliggjort: den 13. januar 2022.
Klagefrist: den 10. februar 2022.

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af 9 naturhytter på matr.nre. 9eq, 9es, 9er Oksbøl By, Ål.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag