Offentliggjort: 22. december 2021

Klagefrist: 19. januar 2022

NBL § 17 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en padeltennisbane på matr.nr. 3o Sig By, Thorstrup.

Se hele afgørelsen
Kortbilag