Dispensation til etablering af handicapfiskeplads

Offentliggjort: 8. marts 2022

Klagefrist 5. april 2022

NBL §§ 3 og 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af boardwalk og handicapfiskeplads på matr.nr. 4a Sdr. Starup By, V. Starup.

Se hele afgørelsen
Kortbilag