Offentliggjort: 24. marts 2022

Klagefrist: 21. april 2022

NBL § 16 – Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af et læhegn i skel mellem matr.nre. 4a og 4m Den nordlige del, Thorstrup.

Læs hele afgørelsen
Kortbilag