Dispensation til etablering af vandledning gennem § 3-beskyttede naturarealer

Klagefristen udløber 28. juli 2022

Afgørelse