Varde Kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven til etablering af handicapvenlig fiskebro ved Holme Å.

Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 21. april 2022.

AFGØRELSE om etablering af lystfiskerbro

Materialer

Ansøgning om vandløbsregulering

Kortbilag

Skitse over handicapvenlig lystfiskerbro

Oversigtskort fiskebro

Klagevejledning