Varde Kommune har afgjort at ansøgning om at flytte en grøft på matr.nr. 23ya Ho by, Ho ikke er VVM pligtig.

Der kan klages over afgørelsen frem til og med d. 11. marts 2022.

 Afgørelse

Ansøgning

Bilag