Forhøring af udkast til lokalplan for nyt sommerhusområde ved Henneby

Varde Kommune udarbejder i øjeblikket lokalplan for et nyt sommerhusområde i den østlige del af Henneby, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til udkastet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan udlægges et nyt sommerhusområde med op til 96 sommerhusgrunde. Lokalplanen udlægger desuden et område på Henne Golfbane, hvor der er mulighed for at etablere et udslagshus på den eksisterende driving range.

Udkastet er fortsat under bearbejdning, og er endnu ikke politisk behandlet. Offentligheden vil udover denne forhøring også få lejlighed til at indsende høringssvar til planen, når planforslaget er blevet godkendt politisk.

Udkast til lokalplanforslaget kan læses her

 

FORHØRING – VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte udkast.

Der kan indsendes høringssvar til udkastet. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for offentliggørelse: 12. august 2022
  • Høringsfrist: 7. september 2022

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL LOKALPLAN 07.03.L02

 Kommentarer eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og GIS, Bytoften 2, 6800 Varde, og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.

Mærk bidraget med ’Udkast til lokalplan i Henneby’.

 

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde på Rådhuset i Varde, Bytoften 2, 6800 Varde, onsdag d. 31. august kl. 17-19.