Fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding på Krogagervej 27, 6823 Ansager

Klagefristen udløber 13. oktober 2022

Tilladelse