Godkendelse af skovrejsning og screeningsafgørelse

På matr.nr. 15m Kvie By, Ansager

Klagefristen udløber 17. oktober 2022

Godkendelse og ikke VVM-pligt

Miljøscreening