Varde Kommune har modtaget forslag til et vandløbsprojekt på nedre del af Ralm Bæk. 

Projektet er modtaget fra Varde Sportsfiskerforening og har til formål at forbedre gyde- og opvækstmulighederne for ørred i Ralm Bæk.

Jævnfør Vandløbsloven skal projektet i offentlig høring i 8 uger.

Efter høringsperioden vil der blive truffet afgørelse i henhold til Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven. 

Bemærkninger til projektet skal være afleveret til Varde kommune senest torsdag den 8. december 2022. 

 

Spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Flemming Sørensen på 7994 7421 eller flso@varde.dk 

 

Projektforslag Ralm bæk (åbner i andet vindue)

 

Offentliggjort 13. oktober 2022