Høring vedrørende husdyrgodkendelse

Høring vedrørende husdyrgodkendelse – Agersnapvej 18, 6870 Ølgod

Varde kommune agter at give miljøgodkendelse til en udvidelse af husdyrbruget på Agersnapvej 18, 6870 Ølgod.
Ansøgning, miljøkonsekvensrapport og et udkast til afgørelse er vedhæftet.
Hvis du har kommentarer, bemærkninger eller spørgsmål til udkastet, bedes du rette henvendelse til Jørgen Enevoldsen, Bytoften 2, 6800 Varde, tlf. 7994 7150, jene@varde.dk

Senest den 28. december 2021.

Endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes snarest efter høringsfristens udløb, og efter at eventuelle høringssvar er behandlet.

Version 2 af ansøgningsskema

Revideret miljøkonsekvensrapport

Udkast sendt i nabohøring