Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 193 m² beboelse samt 18 m² integreret overdækket areal

Gl. Lundevej 1 6830 Nørre Nebel

Klagefristen udløber 15. september 2022

Tilladelse