Landzonetilladelse – Hannevangvej 40 – 6852 Billum

Lovliggørelse af indretning af 2 lejligheder i tidligere driftsbygning.

Klagefristen udløber 28. juni 2022.

Landzonetilladelse

Oversigtskort