Landzonetilladelse til opførelse af en carport/udhus på i alt 67 m².

Klagefrist: Senest den 2. maj 2022

Landzonetilladelse 

Kortbilag