Landzonetilladelse – Lønnehedevej 11 6830 Nørre Nebel

Offentliggørelse: 12-05-2022
Klagefrist: 09-06-2022

PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til placering af nyt stuehus på ca. 179 m² i grundplan med ca. 44 m² uudnyttet tagetage samt opførelse af en garagebygning på ca. 80 m².

Se hele tilladelsen (åbner nyt vindue)

Kortbilag (åbnernyt vindue)