Landzonetilladelse til midlertidig opstilling af beboelsespavilloner

Klagefristen udløber 18 oktober 2022

Se tilladelsen her