Landzonetilladelse – matr.nr. 9b Oksbøl By, Ål

Offentliggjort: 25. november 2021 – 15:14
Klagefrist: 23. december 2021 – 23:14

PL § 35 – Tilladelse til anlæg af to vandhuller

Se afgørelse og kortbilag her

Opdateret

25. november 2021